ProjectReports

Reporting made easy

Hoe houd je het relaxte vakantiegevoel vast?

Gewoon even benieuwd hoe het met je is, nu de vakantie ineens weer voorbij is. Heb je zo’n eerste maandag bewust de agenda laten blokkeren om de hoeveelheid e-mail weg te werken, of had je gelijk het gevoel ‘er weer middenin te zitten’, omdat collega’s je dringend nodig hadden om de voortgang te bespreken van allerlei projecten? Relaxed blijven door compacte, duidelijke informatie Om nog even bij het vakantiegevoel te

Continue reading…

Wie wint, projectmanager of product owner?

Een groeiend aantal organisaties werkt al volgens een agile methode of is bezig een agile methode in te voeren (meer over agile kan je vinden in eerdere blogs). Bekende voorbeelden zijn Spotify en ING. Zeker in organisaties die nog in de transitie naar agile zitten krijgen projectmanagers en product owners met elkaar te maken, terwijl de besturing (governance) soms nog niet goed is ingericht. In die situatie zag ik een

Continue reading…

Beslis je zelf of luister je naar de werkvloer?

  Dit is wat ik nog wel eens in de praktijk zie: managers of directieleden die zoveel projecten om handen hebben dat er lang niet altijd de juiste beslissingen worden genomen. Vandaar dit keer vier praktische tips voor betere besluitvorming die te maken hebben met de mensen in je organisatie: Tip 1: Zoek naar de belangrijkste bottleneck Als projecten de verkeerde kant op dreigen te gaan dan schiet je als

Continue reading…

Hoe houd je rust bij het beoordelen van projectresultaten?

  Symbolisch is de race geheel of gedeeltelijk gelopen. De projectresultaten zijn opgeleverd. Maar nu is het tijd om de uitkomsten te gaan vergelijken met datgene wat je wilde bereiken: projectevaluatie. Wat ga je dan precies doen en hoe houd je rust? Laten we eens beginnen met twee praktische tips die met gedrag te maken hebben. Projecten uitvoeren blijft immers altijd mensenwerk. Tip 1: Vergeef menselijke fouten Denken dat alles

Continue reading…

Projectindicatoren – Het monitoren van projecten

  Het startschot is gegeven en de projecten gaan van start. Als opdrachtgever zal je als een ware coach moeten kunnen meten en bijsturen. Maar op welke indicatoren of KPI’s (in deze context: kritische projectindicatoren) meet je eigenlijk je projecten en is alle gemeten data wel bruikbaar om te kunnen sturen? Houd goed toezicht op de projecten, door rekening te houden met het volgende: Pas op voor teveel KPI’s! In

Continue reading…

Projecten klaar voor de start, of niet?

Als alle projectplannen bij het directieteam zijn ingediend en het lijstje met geprioriteerde projecten duidelijk is, wil iedereen natuurlijk zo snel mogelijk uit de startblokken schieten. Toch is ‘op de plaats rust’ nog even verstandig. Want er zit nog iets op de scheidslijn van de Plan-fase en Do-fase: we moeten nog vaststellen wat haalbaar is: welke projecten kunnen we (bijvoorbeeld komend jaar) uitvoeren? Bepaal wat haalbaar is In mijn vorige

Continue reading…

Hoe ga jij als directeur om met ‘’Mijn project moet eerst”?

Elke manager met een goed idee wil dat zijn of haar voorstel topprioriteit krijgt. Maar hoe prioriteer je als eindverantwoordelijke de projecten? Voor je het weet word je overspoeld met een groot aantal projecten dat niet meer te overzien is en daardoor ook niet meer te managen. Dat uit zich vaak in conflicten over de inzet van medewerkers met schaarse kennis. Een ander negatief effect van teveel projecten tegelijk is

Continue reading…

Goed portfoliomanagement door de PDCA cyclus

Goed portfoliomanagement door de PDCA cyclus Het ontbreken van overzicht over de status van projecten zorgt vaak voor plotselinge verrassingen en niet tijdig ingrijpen. Dat zal voor veel directieleden en portfoliomanagers helaas herkenbaar zijn. Niet alle projecten draaien nu eenmaal vlekkeloos. Aangezien projecten vaak zorgen voor de (strategische) verandering in organisaties is het belangrijk om grip te houden. Maar hoe hou je als portfoliomanager of directielid overzicht en grip op

Continue reading…

“Wat mij nu toch is overkomen…”

Het is iets wat ik van tevoren nooit had kunnen bedenken. Het gaat over iets wat onbenullig lijkt, maar wat een enorme impact heeft op het goed uitvoeren van projecten. In precies dezelfde week had ik bij een grote overheidsinstelling, waar ik met veel plezier alle projecten aan het monitoren ben, twee interessante discussies over de PROJECTNAAM. Ja, je leest het goed, maar lees vooral even door. De impact van

Continue reading…

  • 1 2 4